Протяжки и прошивки за кръгли отвори                                     OH-04 65959-79 HSS
Необходими данни:
1. Номинален размер и гранично отклонение на отвора преди протегляне – a
2. Номинален размер и гранично отклонение на отвора след протегляне – D
3. Дължина на протегляне – L
4. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
5. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
6. Тягово усилие на машината – Pmax
7. Максимален ход на машината – Lmax
8. Начин на захващане на протяжката към машината
9. Дължина до първия зъб на протяжката – l
10. Вид на охлаждащата течност при протегляне

Обща дължина от 200 мм до 1400 мм.
Външен диаметър от 20 до 130 мм.
Дължина на режещата част до 1000 мм.
Протяжки за шпонкови канали                                                  OH-04 65957-79 HSS
Необходими данни:
1.Номинален размер и гранично отклонение на широчината на шпонковия канал-b
2. Номинален размер и гранично отклонение на диаметъра на отвора – d
3. Номинален размер и гранично отклонение на дълбочината на канала – d + t1
4. Дължина на протегляне – L
5. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
6. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
7. Тягово усилие на машината – Pmax
8. Максимален ход на машината – Lmax
9. Начин на захващане на протяжката към машината
10. Дължина до първия зъб на протяжката – l
11. Вид на охлаждащата течност при протегляне


Според формата на тялото и предназначението си протяжките се изработват в четири типа:
I. – с удебелено тяло – за общото машиностроене
II. – с удебелено тяло – за инструменталното производство
III. – с нормално тяло – за общото машиностроене
IV. – с нормално тяло – за инструменталното производство


В зависимост от типа на машината,протяжките се изработват в две изпълнения:
Изпълнение А – с къса захващаща част
Изпълнение В – със дълга захващаща част
Протяжки и прошивки за правостенни шлицеви отвори            OH-04 65958-75 HSS
Необходими данни:
1. Номинален размер и гранично отклонение на отвора преди протегляне – d
2. Номинален размер и гранично отклонение на отвора след протегляне – D
3. Номинален размер и гранично отклонение на широчината на шлицевия канал
на отвора – В
4. Големина на фаската – номинална стойност и допуск
5. Фасъчен ъгъл
6. Брой шлицеви канали – n
7. Дължина на протегляне – L
8. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
9. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
10. Тягово усилие на машината – Pmax
11. Максимален ход на машината – Lmax
12. Начин на захващане на протяжката към машината
13. Дължина до първия зъб на протяжката – l
14. Вид на охлаждащата течност при протегляне


Обща дължина от 200 до 1400 мм
Външен диаметър от 20 до 125 мм
Вътрешен диаметър на протяжката – не по-малък от 18 мм
Дължина на режещата част – до 950 мм
Протяжки и прошивки за шлицеви еволвнтни отвори                  OH-04 65959-79 HSS
Необходими данни:
1. Номинален размер и гранично отклонение на отвора преди протегляне – d
2. Номинален размер и гранично отклонение на отвора след протегляне – D
3. Модул – m
4. Брой на зъбите – z
5. Ъгъл на зацепление – Lg
6. Широчина на шлицевите канали на детайла, мерена по дъга
на делителната окръжност – номинална стойност и гранични отклонения
7. Дължина на протегляне – L
8. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
9. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
10. Тягово усилие на машината – Pmax
11. Максимален ход на машината – Lmax
12. Начин на захващане на протяжката към машината
13. Дължина до първия зъб на протяжката – l
14. Вид на охлаждащата течност при протегляне


Обща дължина от 500 до 1200 мм
Външен диаметър от 20 до 130 мм
Вътрешен диаметър на протяжката – не по-малък от 18 мм
Ъгъл на изходния контур 30о
Модул: 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3,4
Дължина на режещата част – до 1000 мм
Протяжки и прошивки за квадратни отвори                                                      HSS
Необходими данни:
1. Номинален размер и гранично отклонение на отвора преди протегляне – d
2. Номинален размер и гранично отклонение на отвора след протегляне – D
3. Номинален размер и гранично отклонение на широчината на квадрата /отвора на гаечен ключ/ - S
4. Дължина на протегляне – L
5. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
6. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
7. Тягово усилие на машината – Pmax
8. Максимален ход на машината – Lmax
9. Начин на захващане на протяжката към машината
10. Дължина до първия зъб на протяжката – l
11. Вид на охлаждащата течност при протегляне


Обща дължина до 1450 мм
Дължина на режещата част до 1000 мм
Протяжки и прошивки за шестостенни отвори                                                  HSS
Необходими данни:
1. Номинален размер и гранично отклонение на отвора преди протегляне – d
2. Номинален размер и гранично отклонение на отвора след протегляне – D
3. Номинален размер и гранично отклонение на широчината на квадрата /отвора на гаечен ключ/ - S
4. Дължина на протегляне – L
5. Материал – марка, твърдост по Бринел и якост на опън
6. Тип на машината – модел, хоризонтална или вертикална
7. Тягово усилие на машината – Pmax
8. Максимален ход на машината – Lmax
9. Начин на захващане на протяжката към машината
10. Дължина до първия зъб на протяжката – l
11. Вид на охлаждащата течност при протегляне


Обща дължина до 1450 мм
Дължина на режещата част до 1000 мм
Резбопрошивки                                                                                               HSS
Необходими данни:
1. Материал
2. Дължина на нарязваната част на гайката – Lr
3. Обща дължина на гайката – Lro
4. Среден диаметър на гайката с отчитане на допуска – d ср.
5. Външен диаметър на гайката с отчитане на допуска – d
6. Вътрешен диаметър на гайката с отчитане на допуска – d1
7. Стъпка на резбата – S
8. Ъгъл на профила на резбата
9. Посока на изкачване на винтовата линия и клас на точност на резбата
10. Необходимите стандарти за резбата на гайката
11. Марката на резбопрошивъчната машина
12. Вид на резбата / метрична, трапецовидна или тръбна /


Резба: метрична, трапецовидна, тръбна
Обща дължина до 650 мм
Външен диаметър до 100 мм
Стъпка на резбата до 12 мм