Дискови Зъбодълбачни Колела                                  OH-04 56449-72 HSS N: 0713
за предварителна обработка /преди шлифоване/
Точност на изработка – клас В, ъгъл на зацепване - 15 - 30 градуса
При поръчка посочете: ДИСКОВИ ЗЪБОДЪЛБАЧНИ КОЛЕЛА
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА – клас, номинален диаметър, модул
Дискови Зъбодълбачни Колела                                   BDS 14335-77 HSS N: 0714
с прави зъби за окончателна обработка
Точност на изработка – клас А и В, ъгъл на зацепване - 15 - 30 градуса
При поръчка посочете: ДИСКОВИ ЗЪБОДЪЛБЯЧНИ КОЛЕЛА
ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОБРАБОТКА – клас, номинален диаметър, модул
Чашковидни Шлифовани Зъбодълбачни Колела             BDS 14395-77 HSS N: 0718
с прави зъби за окончателна обработка
Точност на изработка – клас А и В, ъгъл на зацепване - 15 - 30 градуса
При поръчка посочете: ЗЪБОДЪЛБАЧНИНИ КОЛЕЛА ЧАШКОВИДНИ
ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОБРАБОТКА - клас, номинален диаметър, модул
Зъбодълбачни Колела                                                   BDS 13324-77 HSS N: 0719
Точност на изработка – клас А и В, ъгъл на зацепване - 15 - 30 градуса
При поръчка посочете: ЗЪБОДЪЛБАЧНИ КОЛЕЛА
с конусна опашка - клас, номинален диаметър, модул
Шавери                                                                 ST of CMEA 882-78 HSS N: 0720
Точност на изработка – клас А, В и С
Ъгъл на винтовата линия на зъбите - 5 и 15 градуса, ляв и десен наклон
При поръчка посочете: ШЕВЕРИ – модул, клас,
номинален диаметър, ъгъл и посока на наклона.