Опашки кръгли                  за диаметър D от 4 до 18 мм                        BDS 7585-81
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Опашки кръгли                  за диаметър D от 12 до 100 мм                     BDS 7585-81
Вариант 1
Вариант 2
Опашки плоски                  за размери b1 от 4 до 50 мм                     BDS 7586-81
Опашки плоски                  за размери b1 от 2 до 10 мм                        BDS 7586-81