Фрези Дискови Зъбонарезни                                     BDS 3122-70 HSS N: 0701
Произвеждат се в комплект.
До М 8 включително комплектът се състои от 8 броя.
От М 9 до М 16 – от 15 броя.
При поръчка, моля, уточнете:
ФРЕЗИ ДИСКОВИ ЗЪБОНАРЕЗНИ
Модул или Модул и номер на фрезата от комплекта
Фрези Дискови за Верижни Зъбни Колела                      BDS 6933-76 HSS N: 0702
Произвеждат се в комплект от 5 броя.
При поръчка, моля, уточнете:
ФРЕЗИ ДИСКОВИ ЗА ВЕРИЖНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА
Т-образна верига, Dp
Номер на фрезата от комплекта.
Едноходова Червячна Фреза за Зъбни Колела            BDS 11579-73 HSS N: 0703
Точност на изработка – клас В и С, ъгъл на зацепване - 15 - 30 градуса
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА ЗА ЗЪБНИ КОЛЕЛА
за предварителна обработка, модул, клас
Едноходова Червячна Фреза                                    BDS 11579-73 HSS N: 0704
Точност на изработка – клас В, ъгъл на зацепление – 15 - 30 градуса
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за предварителна обработка /преди шлифоване/, модул
Едноходова Червячна Фреза                                           BDS 11579-73 HSS N: 0705
Точност на изработка – клас В, шлифовани зъби
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за предварителна обработка /преди шeвинговане/, модул,
ъгъл на зацепление
Едноходова Червячна Фреза                                                  DIN 8002 HSS N: 0706
Точност на изработка – клас В, шлифовани зъби
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за окончателна обработка, изпълнение А, DIN 8002, модул,
ъгъл на зацепление, клас В
Едноходова Червячна Фреза                                   DIN 8002 HSS N: 0707
Точност на изработка – клас В, шлифовани зъби
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за окончателна обработка, изпълнение В,
DIN 8002, модул, ъгъл на зацепление, клас В
Едноходова Червячна Фреза                                   BDS 12411-74 HSS N: 0708
за вериги с удължена стъпка
При поръчка, моля, уточнете:
ЕДНОХОДОВА ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за верижни зъбни колела,
Т-образна верига (в инчове), Dp
Фреза Червячна                                              BDS 15111-80 HSS N: 0709
Произвеждат се с шлифован профил
При поръчка, моля, уточнете:
ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за предварителна обработка на правостенно
шлицеви валове /лека серия/
Z x d x D – d – за центроване на шлицевия вал според вътрешния диаметър
Z x d x D – D - за центроване на шлицевия вал според външния диаметър
Фреза Червячна                                   BDS 15111-80 HSS N: 0710
Произвеждат се с шлифован профил
1- за центроване на шлицевия вал според вътрешния диаметър - d
2- за центроване на шлицевия вал според външния диаметър – D
При поръчка, моля, уточнете:
ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за предварителна обработка на правостенно
шлицеви валове /средна серия/; Z x d x D – d
Фреза Червячна                                   BDS 15111-80 HSS N: 0711
Произвеждат се с шлифован профил
При поръчка, моля, уточнете:
ЧЕРВЯЧНА ФРЕЗА за окончателна обработка на правостенно
шлицеви валове /лека серия/
Фреза Червячна                                   BDS 15111-80 HSS N: 0712
Произвеждат се с шлифован профил
При поръчка посочете:
ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНА за окончателна обработка на правостенно шлицеви валове
/ средна серия/
Многоходови Червячни Фрези                                   HSS
Точност на изработка – ъгъл на зецепване 15 - 30 градуса,
модул от М 0,5 до М 24 При поръчка посочете:
Червячна Фреза за цилиндрични зъбни колела – с ъгъл на зецепване 15 - 30 градуса,
модул от М 0,5 до М 24