Инструментодържачи          
Инструментодържачи                 тип SK 40, SK 50 - DIN 2080
Инструментодържачи                  тип SK A40, SK A50 - DIN 69871
Инструментодържачи                 тип SK A40, SK A50 - DIN 69871
Инструментодържачи                 тип HSK-A - DIN 69893
Специални инструментодържачи                 
Щприцдюзи и цанги                 
Гайки                 
Втулки